หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 29 งาน

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรตำหรับและศึกษาความคงตัว
2.ปรับ
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต
2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายง
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Maintenance Engineer

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1.Maintain and service all machinery; including mechanical and electrical aspects. This may involve วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Senior Productivity Improvement Engineer

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

• รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร
• วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Production Pharmacist

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

-ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
-วางแผนการผลิต
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. QA Inspector Supervisor

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

Responsibilities:

• Set up, conduct and review intensive training program on PIC/S for all employ
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Technician

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

-ติดตั้งและตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและการทำงานของไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
-ดูแลในส่วน Equipment Calibratio
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 4
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้างานคลังสินค้าสำเร็จรูป

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

- ควบคุมการปฏิบัติงานในคลังสินค้าสำเร็จรูป
- รับการตรวจติดตามจาก Auditor ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงก
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานธุรการ-บุคคล

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

- ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน และชุดฟอร์มพนักงาน
- ดูแลโรงอาหาร
- ดูแลสาธารณูปโภคภายในบริษัท
- ดูแลงาน
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Environmental, Health, and Safety Supervisor

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

•Responsible for implementing EHS Program according to corporate and local requirement.
•Organize E
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Foreman

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

-วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
-วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต
-ติดต่อป
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Engineer ( Automation/Machine Qualification)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

ตำแหน่งEngineer Automation
- ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อม
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Production Supervisor

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. HVAC Engineer

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Val วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. R&D Pharmacist

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

Responsibility
1. Knowledge in Pharmaceutical science or in pharmaceutics, accessioning and process
วันที่ 21 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Production Foreman

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

- วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
- วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต
- ติดต
วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Environment Officer/ Safety Officer

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1. Operating and Implement Environmental, Health and Safety (EHS) Management System (ISO14001/OHSAS1 วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Productivity Improvement Engineering

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

• รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร
• วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้
วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1. ดำเนินการสรรหาฯพนักงานส่วนสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. ดูแลสื่อป
วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เภสัชกร ฝ่ายผลิต

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

-ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
-วางแผนการผลิต
วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. QA Inspector

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

-ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ GMP และ ฮาลาล
-ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบคุณภาพในเขตการผลิต
-ร่วมช่วยแก้ไขป
วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้างานคลังจัดเตรียมวัตถุเคมี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

ควบคุมการปฏิบัติงานการชั่งเตรียมวัตถุเคมีเพื่อให้ทันต่อการผลิต
รับการตรวจติดตามจาก Auditor ทั้งภายใ
วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์
กำหนดคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์
ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมก
วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Engineer/Senior Engineer (Automations)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรและด้านระบบควบคุม วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Production Supervisor

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. เภสัชกร RA (Local,Export)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

- ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่และแก้ไขทะเบียนยาเดิม วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Engineer (Machine Qualification/Validation)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

- ทำหน้าที่ในส่วนของ Machine Qualification (DQ,IQ,OQ,PQ)และงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและในส่วนของ วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Senior Engineer (HVAC)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Val วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. Senior Production Manager (Pharmacist)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

o Propose, implement, monitoring and supervise all strategies involves with production to ensure tha วันที่ 26 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี